Strona głównaKontakt

Rekrutacja

Korzyści dla klienta:

  • oszczędność czasu (zwykle rekrutacja na stanowisko specjalisty trwa od 6-8 tygodni); klient włącza się do projektu dopiero na ostatnim etapie
  • dostęp do bazy danych kandydatów
  • dostęp do bazy talentów

Rekrutacja jest jednym z narzędzi zarządzania kadrami, który w znaczącym stopniu wpływa na jakość kapitału ludzkiego w organizacji. Decyzja o zatrudnieniu nowej osoby powinna wpisywać się w strategię firmy oraz opierać się na wcześniej określonych zasadach. Uważam, że punktem wyjścia całego procesu rekrutacyjnego powinien być profil kompetencyjny, w którym opisane są najważniejsze umiejętności niezbędne do realizacji celów na danym stanowisku.

Etapy procesu rekrutacji:

  • stworzenie profilu kompetencyjnego
  • opracowanie i publikacja ogłoszenia
  • selekcja życiorysów
  • rozmowa telefoniczna
  • spotkania rekrutacyjne
  • przedstawienie 3 „finalistów”, z których klient wybierze najlepszego kandydata

Moje doświadczenie pokazuje, że oprócz umiejętności i wiedzy bardzo dużą rolę w procesie rekrutacji odgrywa dopasowanie kandydata do kultury organizacyjnej firmy. Nawet najlepszy kandydat spełniający wszystkie oczekiwania klienta może się nie sprawdzić jeśli nie odnajdzie się w środowisku organizacji. Dlatego kluczowym elementem decydującym o skuteczności rekrutacji jest otwartość polegająca na przedstawianiu kandydatom pełnego obrazu firmy oraz rzeczywistych oczekiwań pracodawcy. Przejrzystość przekazu pozwala obniżyć ryzyko pomyłki oraz zapobiega rotacji pracowników. Jest to szczególnie ważne w sytuacji kiedy firma działają na rynku pracownika, czyli to kandydaci dyktują warunki współpracy.

Rekrutacja jest również bardzo ważnym elementem budowania wizerunku firmy. Dlatego od początku stawiam na otwartą komunikację i szacunek do kandydata. Przejawia się to m.in. przekazywaniem informacji zwrotnej kandydatom na każdym etapie procesu rekrutacji.

Wiele lat doświadczeń w prowadzeniu rekrutacji na różne stanowiska i w różnych branżach zaowocowało powstaniem własnej bazy danych kandydatów oraz pozwoliło poznać specyfikę funkcjonowania rynku pracy w Polsce. Dzięki unikalnej wiedzy stworzyłam własny model rekrutacji, który sprawdza się w praktyce. Potwierdzeniem jest fakt, że większość zrekrutowanych przeze mnie pracowników jest ciągle zatrudniona.

Facebook

Linkedin