Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz, a my odpowiemy w przeciągu 48h!

OFERTA

Stacjonarne

Szkolenia są realizowane na sali u klienta lub poza firmą 
(dzień szkoleniowy trwa 7 godzin, w tym wliczone są przerwy; oferujemy również organizację szkoleń poza firmą).

Warsztaty prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Szkolenia stacjonarne pozwalają uczestnikom budować relacje w rzeczywistości oraz realizować program warsztatów w krótszym czasie.

Zdalne

Szkolenia są organizowane w aplikacji MSTeams (moduł trwa 3,5 godziny, w tym wliczona jest jedna przerwa).

Warsztaty prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Nauka na odległość z odpowiednio zaprojektowanym programem szkolenia oraz liczbą uczestników jest tak samo skuteczna jak na sali.

METODOLOGIA

Wszystkie oferowane programy szkoleniowe są dostosowane do potrzeb firmy i uczestników, a ćwiczenia odnoszą się do specyfiki pracy uczestników. Tworzone są w oparciu o metodologię opartą na dowodach (Evidance-Based Training Methods). co oznacza że wszystkie rozwiązania stosowane podczas procesu rozwojowego są oparte na dowodach, czyli poparte badaniami naukowymi.

„Dowody przynoszą nam znacznie jaśniejszy obraz tego, w jaki sposób w mózgu przebiega proces uczenia się . Dzięki nim wiemy nie tylko jakie metody są skuteczne, ale też z jakiego powodu przynoszą efekt”.

 

Ruth C. Clark

W praktyce oznacza to, że cały proces opiera się na Cyklu Kolba, w którym bardzo ważną rolę odgrywa praktyka, ale taż teoria. Wszystkie programy szkoleniowe są dostosowane do potrzeb firmy i uczestników, a ćwiczenia odnoszą się do specyfiki pracy uczestników. Najlepiej obrazuje to przykład programu rozwojowego „Train the Trainer” podczas którego uczestnicy pracują od początku nad własnymi scenariuszami szkoleń, a cały projekt kończy się próbkami szkoleniowymi, podczas których uczestnicy prezentują wycinek swojego szkolenia w celu przećwiczenia nowych rozwiązań oraz otrzymania informacji zwrotnej.

Potrzeba/ Problem?
Analiza potrzeb i specyfiki firmy
Projektowanie usługi
Realizacja
Badanie efektywności
Rozwiązanie

Dostarczamy rozwiązań które dowożą rezultaty

Narzędzia

Cały czas się rozwijamy i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania. Przykładem jest wykorzystanie facylitacji graficznej w szkoleniach zdalnych, która pomaga skrócić 
i uprościć komunikację, co ma kluczowe znaczenie 
w pracy na odległość.

 

  • ćwiczenia
  • studium przypadku
  • facylitacja graficzna
  • praca w grupach

TEMATYKA SZKOLEŃ

Szkolenia dla trenerów

Szkolenia dla trenerów stanowią główny obszar działania firmy. Oferta zawiera trzy programy zbudowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie trenerki i właścicielki firmy. Głównym celem wszystkich projektów szkoleniowych jest wypracowanie nowego modelu szkolenia w oparciu o wiedzę oraz poznane metody i narzędzia. Trener przechodząc przez poszczególne etapy procesu szkoleniowego pracuje nad własnym scenariuszem, opracowuje nowe ćwiczenia oraz nabywa umiejętności w zakresie prowadzenia efektywnych szkoleń. Cały projekt kończy się próbką szkoleniową, podczas której trenerzy prezentują wycinek szkolenia w celu przećwiczenia nowych rozwiązań oraz otrzymania informacji zwrotnej.

Train the trainer

pobierz opis w PDF (tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o ofercie, w tym główne założenia oraz zarys programu)

Ekspert szkoleń zdalnych

pobierz opis w PDF (tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o ofercie, w tym główne założenia oraz zarys programu)

Ekspert przekazywania 
i dzielenia się wiedzą 
w organizacji

pobierz opis w PDF (tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o ofercie, w tym główne założenia oraz zarys programu)

Mentoring

Mentoring jest jedną z najskuteczniejszych metod rozwojowych oraz narzędzi służących do efektywnego transferu wiedzy w organizacji. Niemniej jednak, żeby przyniósł zamierzone efekty powinien być przeprowadzony zgodnie 
z określonymi zasadami. Kluczowym elementem w procesie mentoringu jest relacja pomiędzy mentorem a mentee oraz kompetencje niezbędne do dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem. Program szkolenia jest zbudowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie trenerki i właścicielki z programu Mentoringowego na Uniwersytecie WSB Merito oraz realizacji projektów biznesowych.

PDF z opisem (tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o ofercie, w tym główne założenia oraz zarys programu)

Trening twórczości

Kreatywność to jedna z najważniejszych kompetencji w pracy trenera. Program szkolenia został zbudowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia w pracy z trenerami i stanowi kolejny krok w rozwoju osób zajmujących się tworzeniem nowych rozwiązań, czyli twórczością. Nowością w projekcie jest połączenie tradycyjnych technik twórczości z metodą facylitacji graficznej, która poszerza katalog narzędzi trenerskich i znacząco usprawnia komunikację.

PDF z opisem (tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o ofercie, w tym główne założenia oraz zarys programu)

DORADZTWO

Bardzo ważnym elementem projektowania działań rozwojowych jest specjalistyczna wiedza oparta o badania naukowe. Dlatego firma www.annatomala.pl oferuje również usługę doradztwa w następujących obszarach:

Rozwój pracowników

Obecnie wiele firm staje przed wyzwaniami związanymi z szybko zmieniającym się otoczeniem biznesowym, a w szczególności rozwojem nowych technologii. Dlatego jednym z trendów przyszłości jest przekwalifikowywanie pracowników. Oferujemy doradztwo w zakresie projektowania programów rozwojowych dostosowanych do specyfiki firmy w oparciu o najnowszą wiedzę opartą na dowodach oraz kilkunastoletnie doświadczenie w biznesie. Przykładem takiego programu jest Mentoring, który przede wszystkim pozwala pracodawcy lepiej poznać potencjał pracowników, a uczestnikom rozwijać nowe kompetencje oraz zmieniać ścieżkę kariery wewnątrz organizacji. 

Zarządzanie Wiedzą

Wiedza stała się podstawą i nośnikiem ekonomii XXI wieku, jak również katalizatorem głównych zmian strukturalnych w otoczeniu gospodarczym. Zarządzanie wiedzą, odgrywa kluczową rolę w organizacji, dzięki niemu możliwe jest ciągłe uczenie się organizacji, oraz efektywne wykorzystywanie zasobów organizacyjnych. Właścicielka firmy prowadzi badania naukowe w zakresie transferu wiedzy w organizacji (patrz artykuł) i posiada ogromną wiedzę w tym obszarze. Dlatego oferujemy doradztwo w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania wiedzą w organizacji

KONTAKT

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Anna Tomala 

ul. Bliźniąt 14d/11 

61-244 Poznań info@annatomala.pl 

+48 696 858 000 NIP 5991910644